Vi är en liten men aktiv dykarklubb som har funnits sedan mitten av 60-talet.

Är du intresserad av att bli medlem eller att lära dig dyka, så tveka inte att kontakta oss!

Idag räknar vi ungefär 70 medlemmar. Klubben har tre instruktörer, och vi håller utbildningar på grund- och fortsättningsnivå (20- resp. 30-meterscertifikat). Vi utbildar inom ramen för CMAS och Svenska sportdykarförbundets (SSDF) normer och krav, men välkomnar förstås medlemmar från alla dykorganisationer.