Vi är en liten men rätt aktiv dykarklubb som har funnits sedan mitten av 60-talet. Idag räknar
vi ungefär 50 medlemmar. Klubben har fyra instruktörer och vi håller utbildningar på grund-
och fortsättningsnivå (20- resp. 30-meterscertifikat), samt barnkurser på apparat. Vi utbildar
inom ramen för CMAS och Svenska sportdykarförbundets (SSDF) normer och krav. Är du
intresserad av att gå en kurs och lära dig dyka, så tveka inte att kontakta oss!

Vi har vår klubblokal på Hamngatan i Mariestad, och dyker ofta i Vänern, Vättern och
Gullmarsfjorden. Under senare år har också vrak- och naturdykning i Norge och på ostkusten
lockat allt mer, och flera medlemmar har utbildat sig inom såväl gruv- som grottdykning,
blandgasdykning och dykning med RB. På vintern tränar vi på badhuset, och håller kurser i
fridykning och apparatdykning.

Klubbens målsättning är att arrangera säker och kul sportdykning, samt att ha en bred
verksamhet där alla, oavsett certifikat och utbildningsorganisation är välkomna, och där
lättare sportdykning samsas med teknisk dykning av olika slag.