Mariestads dykarklubb utbildar enligt CMAS och Svenska sportdykarförbundets normer och krav. Dykare med annan utbildning är naturligtvis hjärtligt välkomna i klubben, men vid våra organiserade klubbdyk håller vi så långt som möjligt på SSDF:s rekommendationer angående sportdykning. Ditt CMAS-dykarcertifikat gäller i hela världen.

Vi håller s k enstjärnig kurs – vilken berättigar dig till dykning ner till 20 meter – en till två gånger varje år, och en tvåstjärnig kurs (dykning till 30 meter) varannat år, eller oftare om intresse finns. De enstjärniga kurserna startar i mitten av januari, och den tvåstjärniga brukar gå av stapeln i september-oktober. Klubben har kompetens att också hålla både trestjärniga kurser och dykledarkurser, men dessa brukar ordnas i gott samarbete med andra skaraborgsklubbar.

Kursernas kostnad och upplägg varierar beroende på deltagarnas önskemål, våra instruktörer och vilken certifikatsnivå det gäller. Generellt kostar den enstjärniga kursen 4000 kr (inkl. kursmaterial, försäkring, medlemskap MDK och SSDF och lån av dykapparat under kurstiden), och den tvåstjärniga ca 2000 kr beroende på om du är medlem och om vi håller den som intensivkurs eller längre kurs.

Om du börjar den enstjärniga kursen i januari, får du ditt enstjärniga certifikat i slutet av maj (i den enstjärniga kursen ingår åtta pass på badhuset och tre dykdagar utomhus). Möjligheter till ett mer intensivt kursuplägg finns. Det tvåstjärniga certifikatet tar något kortare tid att ta, eftersom det då inte krävs några övningar i bassäng utan bara två till tre rejäla teorilektioner och kompletterande övningar ute (dyk till 30 m, livräddningsövning, undervattensorientering, nattdyk mm).

Välkommen!