7/3-09 Juteholmsvraket

11/1-09 Isdykning i Flämsjön

15/9-09  Släggö och Ormesta

23/8-09 Vrakdyk på Mathilda, Vättern