Kristianssand mitten av Juli 2010

10/8-2010 Väderöarna

21/8-10 Vrakdykning Lurö skärgård

26/9-10 Nynäshamn – Öja

11/6-10 Väderöarna