5/5 -16 Ombo öar

 

2/7 -16 Fjuk

9-10/7 Väderöarna