Klubbdyk för medlemmar i MDK. Anmäl till respektiva ansvarig i god tid! Observera att väder, vind och antal deltagare kan påverka dykmål och datum. 

27/4    Stora Lund, Vättern, nivå minst 1* ansvarig Anton Johansson, anton.johansson@nordicwater.com

11/5    Granvik, Vättern, nivå minst 1*, kursdyk/klubbdyk ansvarig

Daniel Larsson, brawo@telia.com

25-26/5    Uppdykshelg Gullmarn för 1* kurs ansvarig Daniel Larsson, brawo@telia.com

15/6    Kvinnersta kalkbrott, nivå minst 1* ansvarig Anton Johansson, anton.johansson@nordicwater.com

29/6    Djurö Vänern, ansvarig Mathias Thunström, mathias.thu@gmail.com

17-23/6    Vrakdyk Narvik 2 platser kvar, nivå minst 2*, Tomas Gustén,  tomas.gusten@Nordic-paper.com

13/7     Djäknesundet fridykning, ansvarig Dan Lönn, dan_lonn@hotmail.com

20/7    Vrakdyk Fjuk Vättern, ansvarig Martin Hedin, sidemountmartin@gmail.com

17/8    Vrakdyk Sture/Theodor Vänern, nivå minst 2* ansvarig Fredrik Björk, alvamelker@gmail.com

21/9    Gullmarn, nivå minst 1*, ansvarig Daniel Larsson, brawo@telia.com

27/12    Mellandagsdyk Gullmarn, nivå minst 1* ansvarig Martin Hedin, sidemountmartin@gmail.com