Mariestads dykarklubb bildades 1966 av bland andra Göring Hasselgren. Den tillhör därmed den fina skaran av landets litet äldre dykarklubbar. Antalet medlemmar har växlat förskräckligt sedan starten, vilket kanske säger något om dykarklubbarnas ”konjunkturkänslighet” och utsatthet för generationsskiften.

Under ”rekordåren” i mitten av 70-talet hade klubben över 600 medlemmar, och ordnade under Görings och andra ledning utfärder både i Vänern, längs västkusten och till och med till Danmark. I början av 80-talet skedde ett omfattande generationsskifte. Klubben drevs då vidare av en liten men aktiv styrelse där Krister Nilsson satt som ordförande, och folk som Tomas Larsson, Kaj Timén och Magnus Svensson styrde och ställde med dykeriet. Klubben hade då ett 50-tal medlemmar. Runt 1990 skedde ånyo ett generationsskifte. Klubben då gick samman med dykarklubben Vänerdyk från Gullspång, och Sören Modig blev ny ordförande. Jan Karlsson blev aktiv bisittare, och strax efterträdde också Sune Mellgren och Daniel Larsson in i styrelsen. Klubben förbättrade i mitten av 90-talet sin ekonomi, utökade kursverksamheten och gjorde genomgripande förbättringar i utrustningsväg (dykutrustningar, båt, kompressorer etc). Vårens dykläger och kursernas ”uppdyk” hölls under lång tid vid Saltviks camping och vattnen strax norr om Grebbestad.  

2007 konfronterades klubben än en gång med ett generationsskifte, då den mångårige ordföranden och huvudinstruktören Sören flyttade till Thailand. Daniel Larsson trädde in i hans ställe. Medlemsantalet hade då under flera år – liksom i hela Svenska sportdykarförbundet – minskat gradvis. Under senare år har medlemsantalet stabiliserats. Klubben räknar idag bara ca 50 medlemmar, men aktivitetsnivån är hög, och kompetensen hos de aktiva är, med blandgasdykning, gruv- och grottdykning samt ett flertal som gått Swedtechs eller GUE:s introduktionskurser till teknisk dykning, långt högre än tidigare. Dykkurserna räknar inte på långt när så många deltagare som på 1990-talet, men klubbens ekonomi är god och vi ser an på framtiden med en rejäl skopa tillförsikt.