Mariestads dykarklubb bildades 1966 av bland andra Göring Hasselgren. Den tillhör därmed
den fina skaran av landets litet äldre dykarklubbar. Antalet medlemmar har växlat
förskräckligt sedan starten, vilket kanske säger något om dykarklubbarnas
”konjunkturkänslighet” och utsatthet för generationsskiften.


Under ”rekordåren” i mitten av 70-talet hade klubben över 600 medlemmar, och ordnade
under Görings och andras ledning utfärder både i Vänern, längs västkusten och till och med
till Danmark. I början av 80-talet skedde ett omfattande generationsskifte. Klubben drevs då
vidare av en liten men aktiv styrelse där Krister Nilsson satt som ordförande, och folk som
Tomas Larsson, Kaj Timén och Magnus Svensson styrde och ställde med dykeriet. Klubben
hade då ett 50-tal medlemmar. Runt 1990 skedde ånyo ett generationsskifte. Klubben gick då
samman med dykarklubben Vänerdyk från Gullspång, och Sören Modig blev ny ordförande.
Jan Karlsson blev aktiv bisittare, och strax trädde också Sune Mellgren och Daniel Larsson in
i styrelsen. Klubben förbättrade i mitten av 90-talet sin ekonomi, utökade kursverksamheten
och gjorde genomgripande förbättringar i utrustningsväg (dykutrustningar, båt, kompressorer
etc). Vårarnas dykläger och kursernas ”uppdyk” hölls under lång tid vid Saltviks camping och
vattnen strax norr om Grebbestad.  


1997 flyttade klubben också från sin urgamla lokal på Komministergatan, ner runt hörnet till
den källarlokal på Hamngatan som vi har idag (2021).

2007 konfronterades klubben än en gång med ett generationsskifte, då den mångårige
ordföranden och huvudinstruktören Sören flyttade till Thailand. Daniel Larsson trädde in i
hans ställe. Medlemsantalet hade då under flera år – liksom i hela Svenska
sportdykarförbundet – minskat gradvis. Under senare år har medlemsantalet stabiliserats kring 50.
Aktivitetsnivån är dock högre än tidigare, och kompetensen hos de aktiva är, med
blandgasdykning, gruv- och grottdykning samt flera som gått Swedtechs eller GUE:s
introduktions- eller fortsättningskurser inom teknisk dykning, långt högre än tidigare.