Jag heter Daniel Larsson. Jag tog mitt första certifikat på våren 1987, och är sedan mars 2008 ordförande i Mariestads dykarklubb. Jag är 2* CMAS-instruktör samt är utbildad teknisk dykare inom GUE.

Till min hjälp i arbetet med att utveckla och driva klubben har jag en styrelse. Martin Hedin är kassör, Mathias Thunström är vice ordförande, Joakim Nordlund är sekreterare och utöver dem har vi ledamöterna Mattias Jonsson, Fredrik Björk och Katarina Gustén.

Som revisor fungerar Inger Thunström.

 

Daniel Larsson

Mariestad den 9 november 2018