Jag heter Daniel Larsson. Jag tog mitt första certifikat på våren 1987, och är sedan mars 2008
ordförande i Mariestads dykarklubb. Jag är 2* CMAS-instruktör med ett brett intresse för
dykning. Jag har under senare år utbildat mig inom såväl gruvdykning (NAUI), på JJ-
rebreather (IANTD) och inom teknisk dykning på öppet system (GUE).

Styrelsen består av följande personer (2021):

Ordförande, kontaktperson, Daniel Larsson (brawo@telia.com)

Vice ordförande, Mathias Thunström

Sekreterare, Emelie Lundgren

Kassör, Viktor Bergström

Ledamot, Anton Johansson

Ledamot, Katarina Gustén

Ledamot, Martin Hedin

Ledamot, David Stavem

Revisor, Thomas Forsell

Revisorssuppleant, Linnea Gustén

Valberedning, Stefan Thunström, Joakim Nordlund